Něco o mně

RNDr. Miroslav Flieger, CSc.

(nar. 1948 v Dolních Mokropsech)

V roce 1973 ukončil studium na Univerzitě Karlově v Praze v oboru organická chemie. Od roku 1974 byl zaměstnán v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze Krči kde v roce 1981 získal titul CSc. v oboru mikrobiologie. Jeho vědecká práce byla směrována především do oblastí fyziologie producentů sekundárních metabolitů, vývoje analytických metod, mykotoxikologie, in vitro produkce sekundárních metabolitů a stanovení jejich imunomodulačních účinků. V posledních letech se více zaměřil na analytickou a preparativní chromatografii (HPLC, GC), HPLC/MS, izoelektrickou fokusaci, kapilární elektroforézu, vývoj nových chirálních selektorů pro využití v HPLC a kapilární elektroforéze. Významný podíl na jeho práci mají i zkušenosti získané na opakovaných dlouhodobých stážích v USA a Mexiku, kde se zabýval především mykotoxikologií a v Německu a Italii, kde se podílel na vývoji nových chromatografických a elektroforetických metod analýzy chirálních směsí a petidů.

V Mikrobiologickém ústavu AV ČR zastává funkci vedoucího laboratoře „Genetiky, fyziologie a bioinženýrství hub“ (1993-2006). V letech 1994-2001 a dále od roku 2003 dosud, zastává funkci vedoucího sektoru „Biogenéze a biotechnologie přírodních látek“. Členem vědecké rady MBÚ AV ČR je od roku 1990. Předsedou této vědecké rady byl v letech 2001-2003 a v současné době je jejím místopředsedou. V Akademické radě AV ČR pracuje od roku 2005. V letech 1998-2003 byl členem Management Committee EC COST Action 835 „Agriculturally important toxigenic fungi”. Je členem redakčních rad časopisů Journal of Antibiotics (1999- 2005), Applied and Environmental Microbiology (2000-2005) a stálým recenzetem časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry.

Jeho pedagogická činnost je soustředěna na školení diplomantů a studentů doktorského studia především v oborech analytické a organická chemie PřF Univerzity Karlovy kde také od roku 2001 přednáší výběrovou přednášku pro studenty doktorského studia oboru analytická chemie „Analýza mikrobiálních toxinů“.

Publikoval 94 článků v odborných časopisech, 26 dalších článků a 26 patentů a patentových přihlášek. V posledních pěti letech (2004-2008) publikoval 19 původních prací a 6 patentů a patentových přihlášek.

SEZNAM VYBRANÝCH PUBLIKACÍ (2004-2008)

Flieger M., Kantorová M., Benada O., Kofroňová O., Sobotka M., Cvak J., Votruba J.: Preparation of nanoparticles by electrocoagulation from soluble exopolysaccharides produced by Claviceps viridis. Biotechnol. Bioeng., 85, 234-236 (2004).

Benešová T., Honzátko A., Pilin A., Votruba J., Flieger M.: A modified HPLC method for the determination of aspartic acid racemization in collagen from human dentin and its comparison with GC. J. Sep. Sci. 27, 330-334 (2004).

Stodůlková E., Man P., Pohl J., Nguyen D.V., Vaingátová S., Ivašková E., Pla M., Čapková J., Sedláčková M., Ivanyi P., Flieger M.: Peptides eluted from HLA-B27 of human splenocytes and blood cells reveal similar but partially different motif compared to in vitro grown cell lines. Immunol. Lett. 94, 261-265 (2004).

Honzátko A., Cvak J., Vaingátová S., Flieger M.: Influence of steric hindrance on enantioseparation of Dns-amino acids and pesticides on terguride based chiral selectors in capillary electrophoresis. J. Sep. Sci. 28, 673-677 (2005).

Stodůlková E., Pohl J., Man P., Votruba J., Čapková J., Sedláčková M., Ivašková E., Ivanyi P., Flieger M.: Comparison of amino acid composition of peptides eluted from HLA-B27 molecules of healthy individuals and patients with ankylosing spondylitis. Immunol. Lett. 103, 135-141 (2006).

Messina A., Flieger M., Bachechi F., Sinibaldi M.:Enantioseparation of 2-arylpropionic acids on chiral porous monolithic columns by capillary electro- chromatography. Evaluation of column performance and enantioselectivity. J. Chromatogr. A, 1120, 69-74 (2006).

Mori F., Ponti R., Messina A., Flieger M., Havlíček V., Sinibaldi M.: Chemical characterization and AMS radiocarbon dating of the binder of a prehistoric rock pictograph at Tadrart Acacus, southern west Libya. J. Cult. Herit., 7, 344-349 (2006).

Olšovská J., Jelínková M., Man P., Koběrská M., Janata J., Flieger M.: High-throughput Quantification for Lincomycin Traces in Fermentation Broth of Genetically Modified Streptomyces sp. A comparison of Ultra Performance Liquid Chromatography and High Performance Liquid Chromatography with UV detection. J. Chromatogr. A, 1139, 214-220 (2007).

Olšovská J., Novotná J., Flieger M., Spížek J.: Assay of tyrosine hydroxylase based on high-performance liquid chromatography separation and quantification of L-dopa and L-tyrosine. Biomed. Chromatogr. 21, 1252-1258 (2007).

Görnemann T., Jähnichen S., Schurad B., Latté K. P., Horowski R., Tack J., Flieger M., Pertz H. H.: Pharmacological properties of a wide array of ergolines at functional alpha1-adrenoceptor subtypes. N-S Arch. Pharmacol. 376, 321-330 (2008).

Stodůlková E., Novák P., Deininger S.O., Man P., Čapková J., Kavan D., Ivašková E., Flieger M.: LC MALDI-TOF MS/MS and LC ESI FTMS analyses of HLA-B27 associated peptides isolated from peripheral blood cells. Immunol.Lett. 116, 79-85 (2008).

Görnemann T., Hubner H., Gmeiner P., Horowski R., Latte K.P., Flieger M., Pertz H.H.: Characterization of the molecular fragment that is responsible for agonism of pergolide at serotonin 5-HT2B and 5-HT2A receptors. J. Pharmacol. Exp. Ther., 324, 1136-1145 (2008).

Pažoutová S., Olšovská J., Šulc M., Chudíčková M., Flieger M.: Claviceps nigricans and Claviceps grohii: their alkaloids and phylogenetic placement. J. Nat. Prod. 71, 1085-1088 (2008).

Olšovská J., Šulc M., Novák P., Pažoutová S., Flieger M.: Liquid chromatography-tandem mass spectrometry characterization of ergocristam degradation products. J. Chromatogr. B. 873, 165-172 (2008).

Zdroj: www.cas.cz

Komentáře nejsou povoleny.